Vysoce účinná, pružná
a dynamicky se měnící reklama nejen v Přerově, ale i na dalších místech
v České republice.

CENÍK / UKÁZKY TYPŮ PROJEKCÍ


Slide obrázků .jpg nebo .bmp

Sdělení je vyjádřeno sledem statických obrázků, v příkladu je uveden 10 sekundová projekce 3 obrázků, první a poslední obrázek je zobrazen po 3 sekundách a druhý obrázek po 4 sekundách.

CENA VÝROBY SPOTU: 500,- Kč bez DPH


Flash animace

Sdělení i pocity jsou vyjádřany pohybem obrázků, přímek, křivek a textů s využitím různých efektů přechodů a intenzity světla.

CENA VÝROBY SPOTU: 900,- až 1 500 Kč bez DPH


Plnohodnotné hrané video

Sdělení je vyjádřeno filmovým nebo video záznamem, může být doplněno o flash animaci obrázků a textu. Tato forma dovoluje využít více psychologických prostředků, kterými se sdělení dostane do lidského podvědomí a buduje i prestiž společnosti či propagovaného výrobku v mysli těchto zákazníků.

Spot v příkladu byl dodán společností HELIA TRADE s.r.o. provozují specializované sportovní prodejny HELIA SPORT především na Moravě, ale i v Čechách.


CENA VÝROBY SPOTU: od 5 000 Kč bez DPH


Běžící nebo statický text vlastní

Běžící text a statický text na pozadí bitmapy (obrázku) z dodaného zdroje .txt

Sdělení je vyjádřeno běžícím textem na daném pozadí. Účelem je informovat zákazníky o novinkách aktuálně (několikrát denně) rychle a s minimem úsilí a nákladů na obměnu spotu. Spot je univerzální a jen se mění textová část.

Zdrojem běžícího textu je soubor .txt (jehož obsahem je textová zpráva). Soubor .txt musíte vytvořit ručně a zaslat jej e-mailem. Obsah .txt souboru se zobrazí v daných frekvencích opakování na obrazovce jako běžící text (v příkladu název filmu) nebo jako statický text (v příkladu datum).

Délka textu je max. 180 znaků. Frekvence opakování a cena je stanovena stejně jako pro běžné spoty v ceníku.

CENA VÝROBY SPOTU: 500 Kč bez DPH


Běžící text z URL adresy (RSS)

Běžící text na pozadí bitmapy (obrázku) z URL zdroje (tzv. RSS zpráva, titulek).

Sdělení je vyjádřeno běžícím textem na daném pozadí. Účelem je informovat zákazníky o novinkách aktuálně (několikrát denně) rychle a s minimem úsilí a nákladů na obměnu spotu. Spot je univerzální a jen se mění textová část.

Zdrojem běžícího textu je soubor .txt (jehož obsahem je textová zpráva). Soubor .txt je automaticky vytvořen pomocí naší čtečky RSS zpráv, která z dané URL adresy načte aktuální text.
Čtečka RSS kontroluje obsah novinek na URL adrese každých 10 minut, takže každých 10 minut se vytvoří nový textový soubor, který se pak zobrazí v daných frekvencích opakování na obrazovce jako běžící text.

Délka textu je max. 180 znaků. Frekvence opakování a cena je stanovena stejně jako pro běžné spoty v ceníku.

CENA VÝROBY SPOTU: 500 Kč bez DPH


Sponzoring

Sdělení je jednoduše vyjádřeno firemním logem a dovětkem charakterizující firmu a má za účel zvýšit či upevnit stupeň známosti.

Po odvysílané rubrice "Počasí" se po dobu 10 sekund se zobrazí sponzoring firmy.

CENA VÝROBY SPOTU: ZDARMA