Vysoce účinná, pružná
a dynamicky se měnící reklama nejen v Přerově, ale i na dalších místech
v České republice.

Umístění obrazovky:

Obrazovka je umístěna na střeše budovy společnosti Compekon s.r.o. na ulici Velká Dlážka 7 v Přerově.

Budova stojí u středu světelné křižovatky ulic Velká Dlážka a Kopaniny, kde denně projede nebo projde cca 20 000 lidí. Ulice Velká Dlážka je rušnou cestou, po které motoristé směřují na výpadovku na Olomouc nebo Ostravu či do městské části Přerov - Předmostí.

Reklamní spoty jsou vysílány denně 19 hodin v určitých frekvencích opakování za hodinu od nejnižší 3 krát po nejvyšší 60 krát za hodinu.
v V blízkosti se nachází na ulici Kopaniny plavecký areál, fotbalový stadion, restaurace a výstaviště, na ulici Velká Dlážka pak nákupní středisko Hruška.

MAPAMožnosti projekce:

  1. sled obrázků .jpg nebo .bmp za sebou nebo jednotlivě
  2. flash animace typu .avi
  3. plnohodnotné video typu .avi
  4. běžící text na pozadí bitmapy (obrázku) z dodaného zdroje .txt
  5. běžící text na pozadí bitmapy (obrázku) z URL zdroje (tzv.RSS zpráva, titulek)
  6. tzv. sponzoring, kdy se po dobu 10 sekund zobrazí po odvysílané rubrice "Počasí" logo společnosti + dovětek charakterizující společnost (Počasí je vysíláno 8 krát za hodinu a cena je stanovena pevně 700 Kč bez DPH na dobu min. 1 měsíce )

Technické parametry:

 
reklama
Malé velké účto pro malé a střední firmy