Vysoce účinná, pružná
a dynamicky se měnící reklama nejen v Přerově, ale i na dalších místech
v České republice.

Novinky


LOGObox.cz

Společnost COMPEKON s.r.o. zprovoznila nový portál LOGObox.cz, který volně zpřístupňuje databázi log firem. Loga jsou k dispozici k rychlému náhledu pomocí generovatelné URL adresy pro různé aplikace a také ve vektorech ke stažení jako podklady pro tisk. Tato služba je nabízena na všech úrovních zdarma.

tisková zpráva v PDF ke stažení zde»


Nová obrazovka ve Zlíně

Digitální velkoplošná obrazovka o rozměrech 2,3 x 5,1 m je nově umístěna přímo na fasádě největšího obchodního a kulturního centra nacházejícího se v srdci Zlína na jediné pěší nákupní zóně a zároveň u nejfrekventovanější komunikace.

zpět nahoru


Nová obrazovka v Českých Budějovicích

Compekon s.r.o. se dohodl na vzájemné spolupráci při zprostředkování reklamy na velkoplošnou obrazovku v Českých Budějovicích.

Obrazovka v centru Českých Budějovic je situována na jedno z nejrušnějších míst, Lannovu třídu. Podle marketingových průzkumů projde kolem obchodního domu PRIOR denně cca 32 000 osob v obou směrech. Obrazovka je zavěšena přímo vedle hlavního vchodu do OD PRIOR. Tímto vchodem projde do obchodního domu 100 – 250 lidí za půl hodiny (průměrný počet průchozích samozřejmě kolísá s denní dobou). Místo pro obrazovku nad logem obchodního domu bylo zvoleno úmyslně – toto místo je viditelné už při příchodu na Lannovu třídu ze směru od náměstí Přemysla Otakara II.

zpět nahoru


Obrazovka ve Strakonicích

Compekon s.r.o. se dohodl na vzájemné spolupráci při zprostředkování reklamy na velkoplošnou obrazovku také ve Strakonicích.

Obrazovka je umístěna ve velmi atraktivní lokalitě Na Dubovci. Je orientována na Most Jana Palacha, který je tepnou spojující dvě části města a to historickou a obchodní. Po tomto mostě vede silnice I. třídy č. 22 spojující Domažlice, Klatovy, Horažďovice a České Budějovice. Současně se tato silnice ve Strakonicích kříží se silnicí I. třídy č. 4 Praha-Strážný-Passau. Prostorem Na Dubovci vede také příjezdová komunikace k Letnímu kinu Strakonice, kde se mimo promítání filmů pořádají koncerty a divadelní představení. Kapacita letního kina je přes 2000 diváků.

Most Jana Palacha je bezesporu nejfrekventovanějším mostem ve Strakonicích, co se týká pěších, tak dopravních prostředků. V prostoru Na Dubovci se také odehrávají veškeré významné kulturní akce pořádané ve Strakonicích.

zpět nahoru


Výhodná projekce

Doporučte nám svého obchodního partnera či známého a oba získáte řadu výhod:Podmínky akce:
  1. Programu „Získejte projekci výhodněji!“ se mohou zúčastnit všichni noví i stávající zákazníci společnosti Compekon, s.r.o.
  2. Slevu získáte, když si Vy a Vámi doporučený zákazník objedná projekci.
  3. Slevy jsou určeny pouze pro účely projekce na velkoplošné obrazovce Velká Dlážka společnosti Compekon, s.r.o. Sleva nemůže být vyplacena v hotovosti a nárok na ni není převoditelný na probíhající nebo jinou projekci. Slevy nelze kumulovat.
  4. Účastí v programu „Získejte projekci výhodněji!“ vyjadřujete souhlas s tím, aby společnost Compekon, s.r.o. shromažďovala a zpracovávala ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů Vaše osobní údaje předané v rámci tohoto programu, pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu neurčitou. Rovněž potvrzujete, že jste od doporučované nebo doporučující osoby získali souhlas k poskytnutí jejích osobních údajů společnosti Compekon, s.r.o. a to na dobu neurčitou a k výše uvedenému účelu. Uvedené souhlasy můžete kdykoliv odvolat, může to však zapříčinit nemožnost doručení získané slevy anebo nekontaktování doporučované nebo doporučující osoby společností Compekon, s.r.o.
  5. Compekon, s.r.o. má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.compekon.cz, nebude-li stanoven pozdější termín. Společnost Compekon, s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení programu bez náhrady. Výše uvedeným nebude dotčen nárok na získání slevy, který vznikl před zrušením programu.
  6. Tyto podmínky jsou účinné od 1. 5. 2008. Nárok na slevu získanou v rámci programu „Získejte projekci výhodněji!“ platného do tohoto data zůstává nedotčen.

zpět nahoru